Olika sätt att skänka

Varför, när och hur ger man gåvor till stiftelsen?

  • Många vill ge till barn och ungdomar som haft oturen att råka ut för skada eller sjukdom.
  • Allt fler jubilarer vill hellre hedras med gåvor till barnsjukhuset än med sedvanliga presenter.
  • Många människor ger en sista gåva till Astrid Lindgrens Barnsjukhus genom arv och testamente.
  • En gåva till Astrid Lindgrens Barnsjukhus ”istället för blommor” blir allt vanligare.
    Skolklasser, företag, grupper och föreningar har gjort insamlingar eller låtit intäkterna av någon verksamhet gå till barnsjukhuset.
  • Stipendier av olika slag har delats ut, bland annat ”Chimp Ola Foundation 2004”, 30.000kr till ”Beredd på behandlig” på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Vill Du skänka en del av Din aktieutdelning?
En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir 1000 kronor för Stiftelsen som är skattebefriad.
http://aktiegåvan.se/

Gåvoblankett (pdf)