Former för sponsring

Med sponsring menar vi en verksamhet eller insats till ömsesidig nytta, dvs för såväl sjukhuset/patienter/personal som för den andra parten i sponsringen, ”sponsorn”.

Sponsring kan avse

  • enstaka varor och/eller tjänster
  • (del i) ett evenemang
  • större eller längre åtaganden som del-/huvudmannaskap för utrymme/byggnad/utrustning
  • stöd under kontinuerligt eller återkommande samarbete

 

Kontakta oss för mer information.

sanna.murray-salander@sll.se