Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhet år 2016

2017-02-10

Stiftelsen fortsätter att sprida glädje och hopp bland alla små och stora patienter och deras närstående. Det nittonde verksamhetsåret har präglats av fortsatt ökande aktivitet och engagemang för alla på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Bland Stiftelsens mer omfattande engagemang under året kan nämnas främst:

- Glädjeverkstans mycket uppskattade clownverksamhet.

- Pippi-dagens 19-års jubileum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna.

- Skapande filmverksamhet för barn & ungdomar på Lekterapin.

- Stöd till Neuropediatriken; rehabiliteringsteam för barn med förvärvade hjärnskador.

- Musikterapi till Hematologi, Nefrologi och Gastropatienter på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Huddinge.

Exempel på allt från punktinsatser till kortare engagemang:

- Stöd till bland annat; Barntuberkolosmottagningen (ensamkomna flyktingbarn), Barn- och Ungdomsmottagningar, Familjevåningen Solna, Lekterapin och Öron-, näs- och halskliniken på  Huddinge.

- Skapande- och avledningsmaterial till barn och ungdomar.

- Projektor med interaktivt rörligt bildmaterial till Barnradiologiska kliniken i Solna.

- Stiftelsen har åter gjort det möjligt för patienter och anhöriga att bjudas in av Lekterapin sista helgen i augusti till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

- Stiftelsen har arrangerat olika aktiviteter i samarbete med Lekterapin på sjukhuset utöver Pippidagen den 16 juni och ”Lilla” Julafton den 19 december.

- Stiftelsen har fortsatt samarbete med Nobelmuseets Barnverksamhet och Djurgården Hockey som har skänkt hundratals matchbiljetter, samt arrangerat ett par aktivitetsdagar för ALB-familjer på Hovet vid Globen.

- Stiftelsen har medverkat bland annat på Tjolahopp Tjolahej-dagarna på Skansen  den 21-23 maj, Hem, Villa & Bostadsrättsmässan den 6-9 oktober och Djurgårdens aktivitetsdag i Globen den 27 november.

 

Utöver alla former av samarbeten och insatser med företag och organisationer som vi kunnat glädjas åt under året, har också enskilda människor ställt upp för Stiftelsen och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på ett enastående sätt.

Stiftelsen har haft fyra styrelsemöten under året.

Stiftelsens kansli utgörs nu liksom tidigare av en person, vilket ger en effektiv administration till relativt låg kostnad.