Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhet år 2014

Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhetsår 2014

Stiftelsens sjuttonde verksamhetsår har präglats av fortsatt ökande omslutning och engagemang i både små och stora projekt, för såväl patienter och anhöriga som för personal på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Bland Stiftelsens mer omfattande engagemang under året kan nämnas främst:

Stöd till Glädjeverkstans mycket uppskattade clownverksamhet till flera vårdavdelningar.

Arrangerande av Pippi-dagens 16-års jubileum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna.

Bidrag till Filmverkstan. Skapande filmverksamhet för barn & ungdomar på Lekterapin.

 

Långsiktiga och omfattande sponsor/samarbetsavtal med ett flertal företag.

Exempel på allt från punktinsatser till kortare engagemang:

Fortsatt stöd till Neuropediatriken Solna; rehabiliteringsteamet för barn med förvärvade hjärnskador, bland annat till regelbunden Bildterapi och sommarläger i Furuboda.

Barncancerenheten Q84 Solna; en väggmålning samt pysselmaterial till barn och ungdomar.

LIVA, Långintensivvårdsavdelningen; akvarieleasing, aktivitetstavlor, samt inredningsbidrag.

Familjevåningen Solna; sängbord, lampor med mera, samt bidrag till trivselfrämjande åtgärder.

Lekterapin; rehabiliteringsmaterial till Sinnesrummet, skapandematerial för äldre barn, leksaker, biobiljetter, ”stickpresenter”, julklappar och två tramptraktorer till innergården.

En träningsdocka till KTC, Kliniskt Träningscentrum.

Bidrag till reparation och uppfräschning av ambulansen vid Lekterapin.

En ny ångstädmaskin till simbassängen i Solna.

Akuten Huddinge; två kombi barnvagnar.

Skapande- och avledningsmaterial till barn och ungdomar, ”Krya-på-Dig”-nallar, iPads, stickpresenter, böcker, leksaker, CD, julklappar med mera till flera vårdavdelningar.

Blommor inklusive skötsel i olika allmänna utrymmen samt ytterligare kompletterande utrustning/plantering av blommor i Barnasinnenas trädgård Solna.

 

Stiftelsen har åter gjort det möjligt för patienter och anhöriga att bjudas in av Lekterapin sista helgen i augusti till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. 

Stiftelsen har arrangerat olika aktiviteter i samarbete med Lekterapin på sjukhuset utöver Pippidagen den 12 juni, Astrid Lindgrens födelsedag den 14 nov med besök av karaktärer från Astrid Lindgrens Värld och ”Lilla Julafton” den 15 december med kändistomtar på Lekterapin.

Stiftelsen har också tagit fram en ny Pippi-tröja för året formgiven av WIS Design.

Stiftelsen har fortsatt samarbetet med Nobelmuseets Barnverksamhet. Det sjunde besöket gjordes den 8 december på Lekterapin.

Stiftelsen har ett samarbete med Djurgården Hockey som har skänkt hundratals matchbiljetter samt arrangerat ett par aktivitetsdagar för ALB-familjer på Hovet vid Globen.

Stiftelsen har hållit ett föredrag till förmån för Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus på International Women´s Club´s välgörenhetslunch på Operaterassen i Stockholm den 14 oktober.

Stiftelsen har under året annonserat i Svenska Dagbladet.

Utöver alla former av samarbeten och insatser med företag och organisationer som vi kunnat glädjas åt under året, har också enskilda människor ställt upp för Stiftelsen och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på ett enastående sätt.

Stiftelsen har haft fyra styrelsemöten under året.

Stiftelsens kansli utgörs nu liksom tidigare av en person, vilket ger en effektiv administration till relativt låg kostnad.