Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhet år 2012

Stiftelsens femtonde verksamhetsår har präglats av ständigt ökande omslutning och engagemang i både små och stora projekt, för såväl patienter och anhöriga som för personal på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Torsdagen den 19 januari kunde Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus för tredje gången hälsa sin Höga Beskyddare, Kronprinsessan Victoria välkommen till barnsjukhuset i Solna. Detta informella besök blev till en intensiv eftermiddag för Kronprinsessan med besök på bland annat Diabetesmottagningen, Vårdavdelning Q83 och Gånganalyssektionen/Motoriklabbet där besöket avslutades med en gemensam fikastund. Som dopgåva till Prinsessan Estelle skänkte Stiftelsen en Byarumsoffa.

Bland Stiftelsens mer omfattande engagemang under året kan nämnas främst:

* Stöd till Glädjeverkstans mycket uppskattade clownverksamhet, på Akutvård Q80,

Neuropediatriska verksamheten Q82, Barnkirurgen Q83,Barnkardiologiska avdelningen Q63, VIP-    pass på alla vårdavdelningar, Barnortopedin Q62, Intensivvårdsenheterna BIVA, LIVA och ECMO, B66, ÖPV-mottagningen DEMO (barn och ungdomar med fetma), samt Cystisk Fibros, Allergi och Lungmottagningen i Huddinge.

* Arrangerande av Pippi-dagens 14-års jubileum den 13 juni på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

* Arrangerande av Stiftelsens 15-års jubileum på den Internationella Barndagen, den 1 oktober på Nobelmuseet.

* Inredning och ombyggnation av ett kök- och uppehållsrum på avdelning Q63 och Q83, för  patientföräldrar och anhöriga.

*Inredning och utsmyckning i ”Beredd på behandlingsrummet” på Lekterapin.

Långsiktiga och omfattande sponsor/samarbetsavtal med ett flertal företag.

Exempel på allt från punktinsatser till kortare engagemang: 

Fortsatt stöd till Neuropediatriken Solna; rehabiliteringsteamet i samarbete med CTRF, för barn med förvärvade hjärnskador, bland annat till regelbunden Bildterapi, sommarläger i Furuboda och en ”Tjejgrupp”.

PRC Pedagogiskt Resurscentrum/Lekterapin; bidrag till Filmverkstan, skapande filmverksamhet för barn & ungdomar, en filmpedagog två dagar i veckan på respektive sjukhus i Huddinge och Solna.

Barncancerenheten Q84 Solna; fem TV-apparater, en stereo, samt tre skinnfåtöljer till dagvårdspatienter.

Barnonkologmottagningen Solna; Fiberoptik till två behandlingsrum samt material till en väggmålning.

Barndiabetesmottagningen Solna, samt Q83; fyra iPads för användning i diabetesutbildningen av skolbarn och ungdomar, samt som lustfylld förströelse för de allra yngsta barnen.

Neuropediatriken, Dagvård Q82; en iPad för användning i samband med att det görs muskelbiopsier på barn.

Barnortopedin och medicinavdelningen Q62;  leksaker, böcker, spel, pysselmaterial med mera till sängliggande, rullstolsburna och multihandikappade patienter.

Uppvakningsavdelningen B43 Huddinge: två TV inklusive DVD, dataspel, leksaker med mera. Att kunna erbjuda barnen en stimulerande igenkännande miljö för att underlätta deras vistelse.

Avdelning Q83 Solna; omklädsel avtorkningsbart tyg till soffdynor i dag- & matrum.

Rikscentrum Barnobesitas DEMO (barn och ungdomar med fetma) Huddinge; en 42” TV och leksaker.

Allergi- och lungmottagningen B77, Huddinge; en 42” TV med DVD till dagvården, till väntande patientfamiljer och till undervisning.

Barnakuten Q80 Solna, två barnvagnar, samt Lek & aktivitetsmaterial.

Barnneuropediatriska Slutenvården Q82S; byte av en bänkskiva i dag- och matrummet.

Brännskadeteamet, Lekterapin Solna; bidrag till en sjukgymnast 2 timmar vid fem tillfällen med fika. Att organisera en badgrupp där barn och ungdomar med brännskador kan träffa andra patienter i samma situation.

Barn- och Ungdomsmottagningen Järva; barnmöbler och leksaker till behandlingsrummen.

Barn- och Ungdomsmottagningen Liljeholmen; ett års förlängning av Akvarieleasing.

Bibliotek Boskogen; tio DVD-spelare och trehundra bilderböcker från förlaget ”En bok för alla”.

Familjevåningen Solna; tre bäddsoffor, fem extrasängar till medföljande familjer, sexton duschdraperier och tio sängmedar. 

Lekterapin Solna; trädgårdsmöbler, dynor och en gunga till gården, en oas för barn, ungdomar och deras anhöriga.

Lekterapin; entrébiljetter till Skansen, samt 150 st. SF biobiljetter till patientfamiljer

Lekterapin Solna; ”Beredd på behandling”, pedagogiskt material för stickträning, samt pedagogiskt material för äldre barn.

Lekterapin Solna; fem Nintendo DS apparater och diverse leksaker, presenter, julklappar.

Lekterapin Solna och Huddinge; Luciatåg den 14 december, körsång för patienter med anhöriga och personal.

Lekterapin B66 Huddinge; Lek och sysselsättningsmaterial för att aktivera och normalisera barnens situation, fyra Play Station-apparater med spel, filmer, samt engångsmaterial för transplanterade barn och ungdomar som ligger på vuxenavdelningar.

Musikterapin Solna och Huddinge; två träspel, möjliggör samspel för barn, föräldrar och personal.

”Krya-på-Dig”-nallar (Teddykompaniet) till inneliggande barn, har delats ut till flera vårdavdelningar.

Stickpresenter, böcker, leksaker, CD, julklappar med mera till flera vårdavdelningar.

Karlsson på Taket; 546 mjukisdockor och ca 1.400 nyckelringar har delats ut till alla vårdavdelningar, samt till Lekterapin.

Fortsatt stöd till blommor inkl. skötsel i olika allmänna utrymmen samt ytterligare kompletterande utrustning/plantering av blommor i Barnasinnenas trädgård Solna.

Stiftelsen har åter gjort det möjligt för patienter och anhöriga att bjudas in av Lekterapin, sista helgen i augusti till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

Stiftelsen har arrangerat olika aktiviteter på sjukhuset; utöver Pippidagen den 13 juni, bland annat Astrid Lindgrens födelsedagsfirande den 14 nov med besök av karaktärer från Astrid Lindgrens Värld, Pippi, Kling och Paradis-Oskar. Stiftelsen har också enligt tradition, arrangerat ”Lilla Julafton” den 17 december på Lekterapin i Solna med Kristin Kaspersen i spetsen med ”kändistomtar”, sång, samt utdelning av julklappar.

Stiftelsen har också tagit fram en ny Pippi-tröja för året i formgivning av WIS Design och med hjälp av finansiellt bidrag från Stiftelsens samarbetspartner Karamellkungen.

Stiftelsen har fortsatt samarbetet med Nobelmuseets Barnverksamhet och Lekterapin, vilket innebär att personal från Nobelmuseet kommer till Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna och berättar om sin verksamhet för barn och föräldrar. Det femte besöket gjordes den 7 december på Lekterapin. De berättade om Alfred Nobel och de olika Nobelpriserna som delas ut varje år, samt hade en experimentverkstad tillsammans med barnen.

Under året har Stiftelsen tagit emot flera japanska studiebesök på ALB Solna, för att bland annat visa den kreativa och ombonade inredningen av flera dag- och matrum som WIS Design har skapat i samarbete med Stiftelsen. Personal från den nyinredda förskolan i Toky som WIS Design har inrett, har också varit på besök.

Stiftelsen har under året annonserat i lokalpress i april-juni, SJ:s tidning Kupé i november- december, samt varit med i en reklamvykortskampanj i november-december. 50.000 kort har distribuerats på ca 160 caféer/restauranger i Stockholm, Malmö, Lund och Göteborg.

Stiftelsen har låtit producera en ny broschyr ”En liten bok om Astrid Lindgrens Barnsjukhus” under våren 2012 som visar utvalda delar av de miljöer och projekt på ALB Solna, som Stiftelsen har finansierat genom åren. Stiftelsen har också tagit fram broschyren i engelsk version, ”A little book about the Foundation for the Astrid Lindgren Children’s Hospital” under hösten 2012. Broschyren har formgivits av WIS Design i regi av Sanna Murray-Salander.

Utöver alla former av samarbeten och insatser med företag och organisationer som vi kunnat glädjas åt under året, har också enskilda människor ställt upp för Stiftelsen och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på ett enastående sätt.

Stiftelsen har haft fyra styrelsemöten under året.

Stiftelsens kansli utgörs nu liksom tidigare av en person, vilket ger en effektiv administration till relativt låg kostnad.