Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamhet år 2011

Stiftelsens fjortonde verksamhetsår har präglats av ständigt ökande omslutning och engagemang i både små och stora projekt, för såväl patienter och anhöriga som för personal på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Bland Stiftelsens mer omfattande engagemang under året kan nämnas främst:

  • Stöd till Glädjeverkstans mycket uppskattade clownverksamhet, på Akutvård,
  • Neuropediatriska verksamheten, Barnkardiologiska avdelningen Q63,  
  • Intensivvårdsenheterna BIVA, LIVA och ECMO,  samt Dagoperation..
  • Arrangerande av Pippi-dagens 13-års jubileum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.
  • Ersättning av befintlig ålderstigen städmaskin till simbassängen på Barnsjukhuset i Solna.
  • Inredning och ombyggnation av ett kombinerat dag- och matrum på Barnneuropediatriska Slutenvården Q82S Solna Syftet är att skapa en lustfylld måltidsmiljö för patienter, syskon och föräldrar.

Långsiktiga och omfattande sponsor/samarbetsavtal med ett flertal företag.

Exempel på allt från punktinsatser till kortare engagemang:
Fortsatt stöd till Neuropediatriken Solna; rehabiliteringsteamet i samarbete med CTRF, för barn med förvärvade hjärnskador, bland annat till ”Tonårsträffar”, regelbunden Bildterapi och sommarläger i Furuboda.

Bidrag till Barnonkologen Solna; avdelning Q84 för gemensamma middagar för familjer med barn som har drabbats av olika cancerformer. Syftet är att skapa ett forum där familjer kan utbyta erfarenheter, dela tankar och hämta kraft i svåra situationer.

Barncancerenheten Q84 Solna; bidrag till bord och stolar i 17 patientrum.

Avdelning Q83 Solna; två TV-apparater till ”Toalettprojektet”, samt omklädsel med avtorkningsbart tyg till soffdynor i dag- och matrummet.

Intensivvårdsavdelningen IVA B46 Huddinge; TV, DVD, filmer, Playstation, leksaker och takmobiler till spädbarn.

Barncancerenheten i Huddinge och Solna; två ”Chester chest, Siav400P”, hjälpmedel för personal att kunna erbjuda undervisning och utbildning med en bröstattrapp.

Barnakuten Solna; platt-TV inklusive konsoler till 24 behandlingsrum, samt en 55” TV till ett personal- och utbildningsrum.

Endokrinmottagningen Solna; leksaker till ett undersökningsrum/mottagning.
ÖNH-Dagkirurgiska enheten/mottagningen Danderyd; fyra TV/DVD inklusive rullbord samt leksaker.

Avdelning B82/B84 ÖNH-klinken Huddinge; utsmyckning, leksaker, barnmöbler för att skapa en kreativ och stimulerande ”lekhörna” i ett dagrum för barn och ungdomar.
Ortopedi, reuma, dagvård, mottagningar och Q62 Solna; avlednings- och stickpresenter till barn och tonåringar inför en behandling eller undersökning.
Barnintensiven Q61 Solna; TV-apparater, Playstation, DVD-filmer samt takmobiler till spädbarn.
Neuropediatriska vårdavdelningen Q82S Solna; tak- och bordslampor till 15 patientrum.
Akutintagningsavdelningen Q80 Solna; lek- och aktivitetsmaterial för inlagda barn och ungdomar.
Avdelning B78 Huddinge; inredningsbidrag till ett provtagningsrum.
Brännskademottagningen Solna; Nintendo DS spel och TV.
Barndiabetesmottagningen Q2:04 Solna; 500 diabetesnecessärer.
Familjevåningen i Solna; ”Trivselkassa”.
Barn- och Ungdomsmottagningen Jakobsberg; inredning, möbler samt utrustning till två väntrum.
Avdelning B78 Huddinge; bidrag till inventarier till ett lek- och tonårsrum.
Neuropediatriska teamet Solna; tre Apple iPads samt appar, att användas i rehabilitering för barn och ungdomar.
PRC Pedagogiskt Resurscentrum/Lekterapin; bidrag till Filmverkstan - skapande filmverksamhet för barn & ungdomar, två dagar i veckan på respektive sjukhus i Huddinge och Solna.

Lekterapin B66 Huddinge; pedagogiskt och åldersanpassat lek- och aktivitetsmaterial.

Lekterapierna i Huddinge och Solna; material och möbler till ”Sjukhuslek” för barn och ungdomar, förberedelse inför provtagningar, undersökningar och behandlingar, samt SF biobiljetter inklusive menybiljetter till patientfamiljer.

Barnakuten Huddinge; leksaker, böcker, ”avledningslåda” och lampa till ett vänt- och undersökningsrum.

Vårdavdelning Q63 Solna med flera: barn/liggvagnar till patientfamiljer.

Gånganalyssektionen, Rörelseorganens sjukdomar och SABH, ALB Solna; leksaker och presenter till patienter efter avslutad undersökning.

R15/NAVE Neurologen Solna; leksaker för en ”barnvänligare” miljö samt litteratur för personalen.

Ett generöst bidrag har förmedlats genom Stiftelsen till ett projekt; ”World Friends” på Nema Hospital i Nairobi. Kenya.

”Krya-på-Dig”-nallar (Teddykompaniet) till inneliggande barn, har delats ut till flera vårdavdelningar.

Stickpresenter, böcker, leksaker, CD, julklappar med mera till flera vårdavdelningar.

Mössor till sjuka barn och ungdomar, framförallt till cancersjuka som har tappat håret samt till brännskadade barn och ungdomar.

Fortsatt stöd till blommor inkl. skötsel i olika allmänna utrymmen samt ytterligare kompletterande utrustning/plantering av blommor i Barnasinnenas trädgård Solna.

Stiftelsen har åter gjort det möjligt för patienter och anhöriga att bjudas sista helgen i augusti till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

Patienter med anhöriga och sjukhuspersonal har fått biljetter till olika idrotts- & kultur-evenemang, såsom ishockey och fotboll samt två Nyårskonserter i Berwaldhallen.

Sanna Murray-Salander från Stiftelsen var i somras med på invigningen av Mattisborgen i Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby för att ta emot en gåvocheck på 10.000 kr till Stiftelsen.
Stiftelsen har arrangerat olika aktiviteter på sjukhuset; utöver Pippidagen den 9 juni, bland annat Astrid Lindgrens födelsedagsfirande den 14 nov med besök av karaktärer från Astrid Lindgrens Värld, Pippi, Kling & Klang. Stiftelsen har också enligt tradition, arrangerat ”Lilla Julafton” den 19 december på Lekterapin Solna med ”kändistomtar” och utdelning av julklappar.

Stiftelsen har också tagit fram en ny Pippi-tröja för året i formgivning av WIS Design och med hjälp av finansiellt bidrag från Stiftelsens samarbetspartner Karamellkungen.

Stiftelsen har fortsatt samarbetet med Nobelmuseets Barnverksamhet, vilket innebär att personal från Nobelmuseet kommer till Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna och berättar om sin verksamhet för barn och föräldrar. Det fjärde besöket gjordes den 7 december på Lekterapin. De berättade om Alfred Nobel och de olika Nobelpriserna som delas ut varje år. De hade också en experimentverkstad tillsammans med barnen.

Ett par arkitekter och grafiska formgivare från Japan har under året varit på studiebesök på ALB Solna. De har uppmärksammat Stiftelsens grafiska profil omkring tidigare Pippi-dagar, samt den kreativa och ombonade inredningen av flera dag- och matrum på ALB Solna som WIS Design har skapat och som Stiftelsen har finansierat i samarbete med Scan.

En japansk TV-kanal har också besökt ALB Solna där TV-teamet har filmat dag/matrummet på avdelning Q83 samt intervjuat inredningsarkitekter från WIS Design och vårdpersonal på ALB. Det inspelade inslaget har visats på en lokal TV-kanal i Tokyo.
 
Stiftelsen har i november varit på studiebesök på Children's Hospital Boston i USA för att inhämta idéer och inspiration till Stiftelsens insamlingsarbete.
 
Stiftelsen har igångsatt en egen Facebook-sida med hjälp av företaget Dynamic Dog; http://www.facebook.com/StiftelsenforAstridLindgrensBarnsjukhusOfficiell

Stiftelsen har under året annonserat i lokalpress samt på www.bidra.nu

Stiftelsen planerar att låta trycka en ny broschyr till våren 2012 som visar de miljöer och projekt på ALB Solna som Stiftelsen har finansierat sedan starten. Ett par dagar i december har avsatts i tid med hjälp av fotograf Helena Karlsson, samt WIS Design som ska formgiva broschyren i regi av Sanna Murray-Salander.

Utöver alla former av samarbeten och insatser med företag och organisationer som vi kunnat glädjas åt under året, har också enskilda människor ställt upp för Stiftelsen och Astrid Lindgrens Barnsjukhus på ett enastående sätt.

Stiftelsen har haft fyra styrelsemöten under året.

Stiftelsens kansli utgörs nu liksom tidigare av en person, vilket ger en effektiv administration till relativt låg kostnad.