Kronprinsessan Victorias besök på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Torsdagen den 19 januari 2012 kunde Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus för tredje gången hälsa Kronprinsessan Victoria välkommen till barnsjukhuset i Solna. Detta informella besök blev till en intensiv eftermiddag för Kronprinsessan.

Det blev ett långt och intresserat besök på Diabetesmottagningen med efterföljande samtalsstund med två patienter. De berättade hur det är att leva med diabetes och hur tillvaron måste anpassas varje dag för att de ska må bra idag och i framtiden. Överläkare Eva Örtqvist och Diabetessköterska Gunnel Viklund tillsammans med några barn, visade också en insulinpump och ett barn gav sig insulin och stack sig i fingret för att mäta blodsocker.

Vårdpersonalen betonade vikten av ett pedagogiskt och psykologiskt omhändertagande för hela familjen med ett diabetesbarn liksom en bra blodsockerkontroll hela livet för att undvika komplikationer.

Därefter blev det en kort visit på avdelning Q83 där Verkställande för Stiftelsen, Sanna Murray-Salander, visade mottagningen, receptionen och det ombonade dag- och matrummet. De kreativt inredda och ombonade miljöerna av WIS Design har kunnat förverkligas tack vare generösa bidrag från Scan i samarbete med Stiftelsen.

Avslutningsvis besökte Kronprinsessan Gånganalyssektionen/Motoriklabbet där Enhetschef för Gånganalyssektionen Eva Weidenhielm Broström berättade om gånglabbet. Tillsammans med en patient visade hon hur det används i vård och rehabilitering liksom för kontroll av gångförmågan före och efter operation. http://tv.expressen.se/nyheter/inrikes/1.2685054/sista-bilden-pa-victorias-mage 

Där avslutades också besöket med en gemensam fikastund. Stiftelsen överlämnade några av Stiftelsens nallar, samt en matbricka som Stiftelsens har låtit göra som patientbricka till vårdavdelningarna på sjukhuset.